Jaarlijkse algemene vergadering

Beste tuinier

 

De jaarlijks algemene vergadering van de volkstuin zal doorgaan op maandag 9 november om 19.30 in de Kardijk in Beverlo. 

Enkele praktische zaken voorafgaand aan de algemene vergadering.

1)     Kandidatuur toezichter / afgevaardigde tuinier

Tijdens de algemene vergadering worden opnieuw 2 afgevaardigde tuiniers en 2 toezichters gekozen. Je kan je kandidatuur stellen bij de leden van het dagelijks bestuur en dit vanaf nu tot voor de start van de algemene vergadering.  Leden van het dagelijks bestuur zijn: Marleen Timmermans, Rob Vandebergh, Jos Goris, Jean-Paul Coenen, Annie Vanschooren

2)     Opzeg huurcontract

Tuiniers die hun huurcontract willen opzeggen, moeten dit schriftelijk doen en ten laatste op 30 november. (zie het artikel 37 van het huishoudelijk reglement.)

–       De brief moet gericht zijn aan “Het college van burgemeester en schepenen”.

–       De inhoud van de brief kan zijn “In de schrijven wens ik het huurcontract van de tuin met nummer …, groot …. m² gelegen in volkstuin de Motten op te zeggen. Het huurcontract is opgesteld op naam van …. “ (naam en adres invullen).

–       De brief moet gedateerd zijn en ondertekend.

–       Stuur de brief op naar Administratief Centrum, Milieudienst, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen of, steek de brief in de brievenbus tegen de gevel van het Administratief Centrum (noteer milieudienst op de briefomslag) of geef de brief af aan Annie Vanschooren op de milieudienst.